กพท.ประกาศอนุญาตอากาศยานบินเข้าไทยได้ (เริ่ม1 ก.ค.63)

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย