พิมพ์
หมวด: ข้อมูลข่าว
ฮิต: 441

"แควนตัส" เตรียมปลดพนักงาน 6 พันคน

  https://www.qantas.com/th/en.html

3M