พิมพ์
หมวด: ข้อมูลข่าว
ฮิต: 797

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ( ASM )ในกลุ่มล็อกซเล่ย์ ผู้ให้งานบริการ ภายในสนามบินบิน ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ ระยอง อู่ตะเภาและสุวรรณภูมิ และ นอกสนามบิน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ, กลุ่มธุรกิจสายการบิน,
กลุ่มธุรกิจคลังสินค้า, กลุ่มธุรกิจโรงแรม, กลุ่มธุรกิจอาคาร
และห้างสรรพสินค้า, กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม,
บริการด้านความปลอดภัย ,พนักงานรักษาความปลอดภัย ,x-ray, บริการด้านความสะอาด ,จัดส่งพนักงานทำความสะอาด , บริการซ่อมบำรุงต่าง , บริการล้างเครื่องปรับอากาศ ,บริการด้านควบคุมและกำจัดแมลง , บริการจัดการด้านภูมิทัศน์ และ อื่นๆ
ใกล้ที่ไหนสมัครที่นั้น
ติดต่อ : แผนกการตลาดและงานขาย
Tel: 02-240-2930 ต่อ 1701 - 1704
Fax: 02-240-2935
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ที่ตั้ง 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เว็บไซต์ asm   loxley

ติดต่อเพจ  679/3 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
กรุงเทพมหานคร 10520