ไทยแอร์เอเชีย ด้วยสโลแกนหลัก ใคร ใคร...ก็บินได้ เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้โดยสารที่ไม่เคยเดินทางโดยเครื่องบิน ได้เดินทางด้วยราคาที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการนำเสนอคือ การเดินทางแบบเรียบง่าย 

เว็บไซต์ www.airasia.com         เพจ แอร์เอเชีย