เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์ ( Jet Asia Airways) (IATA: JF, ICAO: JAA, Callsign: JET ASIA)
มีความเชี่ยวชาญด้านบริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ สำหรับการปฏิบัติการแบบเป็นช่วงเวลา แบบเต็มเวลา แบบเฉพาะกิจ และ แบบเช่าพร้อมลูกเรือ (ACMI) โดยให้บริการด้วยฝูงบินโบอิ้ง 767 เจ็ทเอเซีย สามารถให้บริการทั้งตลาดระยะกลางและระยะไกล เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์มุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความทุ่มเทในการทำงาน ที่จะสามารถเข้ามาเพิ่มและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ flyjetasia