รับสมัคร " แคทเชียรฺ์ ร้าน Bonchon "
ปฏิบัติงาน : อาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ
ตำแหน่ง : Part time
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย / หญิง
อายุ : 18-35 ปี
สามารถปฏิบัติงานได้ทุกวัน
สนใจสมัคร คลิ๊กเลย