สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายงานสัมมนาวิชาการด้านการบิน
หัวข้อ “ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก ความหวังใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของอาเซียน”
Pre-shipment inspection center : New hope of becoming an ASEAN export center
การสัมมนาในครั้งนี้ บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
3. บริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทย จำกัด
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
084-842-8537 คุณทัศศิญากร
098-665-0878 คุณปลายฟ้า
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถลงทะเบียนตาม Link ด้านล่างนี้
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ