พิมพ์
หมวด: ข้อมูลข่าว
ฮิต: 612
รับสมัคร พนักงาน ร้านข้าวซอยเฮ้าส์ สนามบินเชียงราย
📷 แอดไลน์ ID : rc-sspthailand
📷 คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป ( ม.3 ขึ้นไป )