ข่าวดี...รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย
เพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต (หลายอัตรา)
กำหนดสัมภาษณ์และเข้าอบรมภายในสิ้นเดือนนี้
ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนไปสมัครงานได้ที่
สำนักงานใหญ่ บรท. (คุณพัชรี) โทร. 02-504-3560 ต่อ 2102 ,
สำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง (คุณปุณยนุช) โทร. 062-597-4137
สำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คุณอธิศนันท์) โทร. 02-134-2330, 062-596-9114
สำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต โทร. 062-598-7597
และท่าอากาศยานอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแล ของ บรท. ทาง admin มีแจ้งไว้ใน https://www.facebook.com/phatchari.phrut/photos เรียบร้อยค่ะ