พิมพ์
หมวด: ข่าว
ฮิต: 377

รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ 6 ท่าอากาศยานบริหารโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT ท่าอากาศยานอื่น ๆ อาจจัดการโดยกรมท่าอากาศยานหรือโดยสายการบิน
1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport (BKK)
2.ท่าอากาศยานดอนเมือง Don Mueang Airport (DMK)
3.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ Chiang Mai International Airport (CNX)
4.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย Chiang Rai International Airport (CEI)
5.ท่าอากาศยานภูเก็ต Phuket International Airport (HKT)
6.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ Hat Yai International Airport (HDY)