“ศีลเสมอกัน” อยากเปลี่ยนชีวิต ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก่อน (เนื้อหามีธรรมมะ 80% ใครไม่ชอบ ข้ามไปได้เลยครับ) คนเราจะรู้จักกัน เป็นเพื่อน เป็นก๊วน เป็นแก็งค์เดียวกัน เป็นสามี ภรรยา พวกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ในทางธรรมเขาเรียก เคยมีกรรมร่วมกันมาก่อน มาพบเจอกันเพื่อใช้กรรมที่เคยทำร่วมกันมา กรรมมีทั้งดีและไม่ดี กรรมดี มาเจอกันก็จะพากันไปทำสิ่งดีๆ สนับสนุนกัน กรรมชั่ว แค่เห็นหน้าก็ตะหงิดๆ ไม่รู้โกรธเกลียดกันแต่ชาติปางไหน จองล้างจองผลาญกันไม่เลิก จะหนีก็ไม่ได้ เจอกันจนกว่าจะหมดเวร หมดกรรม เขาเรียกเจ้ากรรม นายเวร ในทางธรรม กรรมแก้ไม่ได้ ตัดกรรมตัดไม่ได้ มีแต่บรรเทา ด้วยการทำความดี ตามกำลังใจของแต่ละคน บุญน้อยก็นิยมทำทาน บุญมากขึ้นมาหน่อยก็ถือศีล (ถือที่ใจ) บุญใหญ่คือ การภาวนา เพราะทางออกเดียวที่จะหมดกรรมได้คือ ตัดขันธ์ 5 เท่านั้น (ตัดต้นเหตุทั้งหมดที่จะทำให้มีเชื้อของ การเวียน ว่าย ตาย เกิด) จะตัดขันธ์ 5 ได้ต้องใช้การภาวนา ซึ่งทาน และศีล กำลังใจต้องเต็มก่อน ดังนั้น การเลือกคบคนที่เป็นกัลยาณมิตร มันสำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าคือ ไม่เลือกคบคนพาลเป็นมิตร คนพาล คำจำกัดความ สามารถสังเกตได้ง่ายๆ โดยใช้หลักธรรมเป็นตัวชี้วัด คือ ทาน ศีล ภาวนา เขาถึงได้เรียก ศีลเสมอกัน คนเป็นคู่ครอง ต้องมีมากกว่านั้น คือ ศีล ปัญญา ศรัทธา จาคะ บางคนบอกว่า หาคนดีๆ เพื่อนดีๆ คู่ครองดีๆ ไม่เจอ แต่ลืมมองไปว่าตัวเองก็เป็นคนดึงดูดคนรอบข้างเข้ามาเอง ก็คือ ตัวเองยังไม่ดีเลย จะไปหวังให้คนรอบข้างดีได้ไง คนประเภทเดียวกันจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันมา รู้สึกสนิทสนมกลมเกลียว ในอัทธยาศัย การใช้ชีวิต วิธีคิด มุมมองในแบบเดียวกัน ที่ตำราฝรั่งมักสอนกันว่า ตัวเรา เป็นค่าเฉลี่ย ของคนรอบตัวเรา ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่า คนที่แวดล้อมตัวเรานั้น สังคมที่เราอยู่นั้น เริ่มไม่ใช่ที่ๆเราควรอยู่ แสดงว่าเราเริ่มยกภพภูมิของตัวเองขึ้นมา ในศาสนาพุทธนั้น มีคำสอนเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด มีภพภูมิต่างๆตามแต่กรรมของแต่ละคนที่เคยทำไว้เป็นตัวกำหนด ทำดีแน่นอนได้ไปภพภูมิที่ดี ทำชั่ว จิตใจหนักอึ้ง ขันธ์ดับ แต่จิตไม่ดับ ทางที่ไปคือ เบื้องล่าง นึกภาพว่า คนที่เคยอยู่ภพภูมิชั้นสวรรค์ กริยา มารยาท เรียบร้อย จิตใจมีศีล มีธรรม เปลี่ยนชาติภพมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ยังมีจริตนั้นอยู่ กับอีกคนหนึ่ง เพิ่งใช้กรรมหมด ผ่านการแผดเผา ทรมานอยู่ในนรกภูมิ มานานแสนนาน จากกรรมที่เคยทำไว้ เปลี่ยนภพภูมิ มาเป็นมนุษย์ 2 คนนี้มาเจอกัน โอกาสที่จะสนิทสนมกลมเกลียว ยากมาก เพราะกิเลสทั้งดีและไม่ดีมันฝังอยู่ข้างในลึกๆ เป็นความเคยชิน ถ้าชาติปัจจุบัน ไม่ได้พัฒนาตัวเอง ไม่ให้ลงที่ต่ำอีก ยากมากที่ 2 คนนี้จะคุยกันรู้เรื่อง นี่ก็คือสาเหตุที่ว่า ทำไมเรามักเลือกคบคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจ แต่พอไปอยู่ หรือ รู้จักคนอีกกลุ่มหนึ่ง มันอึดอัด คับข้องใจ นั่นก็เพราะ “ศีลไม่เสมอกัน” ดังนั้น การที่ชีวิตเรามันแย่ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวเราเอง และอีกส่วนหนึ่งคือ สภาพแวดล้อม อดีตเคยไม่ดีเราแก้ไขไม่ได้ แต่ตอนนี้เราได้โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้เปลี่ยนภพภูมิที่สูงขึ้น ทั้งทางโลกและทางธรรม แล้วเราไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ และ อยู่บนโลกนี้แบบหายใจไปเปล่าๆ ถือว่าเราผิดเอง ดังนั้น อยากเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนที่ตัวเองก่อน แก้ไขนิสัยที่ไม่ดีออกไป ดูตัวเองให้มาก ตำหนิตัวเองให้มาก และ เลือกคบคนที่จะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น ย้ำว่าเป็นคนที่ดีขึ้น หลักในการเลือกคบคนของผมก็คือ ทาน ศีล ภาวนา นั่นเอง เพราะผมเองก็ใช้หลักนี้ในการดำรงชีวิต การที่แวดล้อมไปด้วยคนที่มุ่งหน้าไปทางเดียวกัน มีเป้าหมายแบบเดียวกัน มันเป็นชีวิตที่ดีมาก ทั้ง 2 เทคนิคนี้ ก็เป็นสิ่งที่ได้เปลี่ยนชีวิตผมมาแล้ว ก็เลยเอามาแชร์กัน เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนสภาพแวดล้อม แล้วชีวิตเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ลองเอาไปทำดูนะครับ  shopee

 

                                      Officemate_Homepage

 

null