พิมพ์
หมวด: ข่าว
ฮิต: 781

ศบค. มีมติยกเลิกเคอร์ฟิว-ปลดล็อกกิจการ/กิจกรรมระยะ 4 เริ่ม 15 มิ.ย. 63 นี้ มีการยกเลิกเคอร์ฟิวการห้ามออกนอกเคหสถาน แต่ยังคงควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางน้ำ บก อากาศ
นอกจากนี้ยังมีการคลายล็อกระยะที่ 4 ประกอบกิจการ/กิจกรรม ให้กลับมาดำเนินเปิดให้บริการอีกครั้ง บังคับใช้วันที่ 15 มิ.ย.

 สำหรับแฟน

 

 

null