สารบัญ

อัปเดตข่าวสาร

ติดตามการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก https://ncov2019.live/

เนื่องจาก การเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19 ทางเว็บไซต์ งานสนามบิน 

 งดประกาศข่าวรับสมัครงาน ทุกตำแหน่งงาน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ขอมคุณที่ให้ความสนใจงานสนามบิน

https://www.caat.or.th/en/