สืบเนื่องจากการบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ติดตามเว็บงานสนามบิน จึงอาจให้การสนับสนุนเพียงบางช่องทางหรือการสนับสนุนอาจมีความล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ข้อความนี้จะได้รับการปรับปรุงเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง