พิมพ์
หมวด: ข้อมูลข่าว
ฮิต: 344

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมมีมติในส่วนมาตรการบังคับ ได้แก่ ให้ลดเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานจากเวลาเดิม 23.00-04.00 น. เป็น 23.00-03.00 น. เริ่ม 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป แต่ยังคงควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทุกช่องทาง เพื่อป้องกันนำเชื้อโรคมาจากต่างประเทศ ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัด 1 มิ.ย. เปิดให้เดินทางได้ แต่ไม่เสรีมาก แต่มีความจำเป็นต้องผ่อนคลายมากขึ้นในการดำเนินชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจ และห้างสรรพสินค้า ขยายเวลาเปิดจาก 20.00 น. เป็น 21.00น. 

 พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการผ่อนคลายหลายกิจกรรม อาทิ ในส่วนอาคารสถานที่ เปิดให้สถาบันการศึกษาเพื่อใช้การคัดเลือก สอบคัดเลือก อบรมระยะสั้น ยังไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน ส่วนโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนเอกชน วิชาชีพ ศิลปะการกีฬา ก็เปิดเช่นกัน

 จากนั้น พล.อ.สมศักดิ์ ย้ำถึงการเปิดสถานที่ กิจกรรม กิจการเพิ่มเติม ว่า จะขยายเวลาเปิดห้างเป็น 21.00น. เปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมไม่เกิน 2 หมื่นตารางกิโลเมตร เปิดสนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่อง ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เปิดให้ทำสีผมได้ ใช้เวลาในการทำกิจกรรมไม่เกิน 2 ชั่วโมง ห้ามนั่งรอในร้าน ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เจ้าหน้าที่เข้ามาประกอบอาหาร โดยให้ผู้ปกครองมารับอาหาร
ความสุข คือความตื่นเต้น