การบินไทยดำเนินธุรกิจตามปกติภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ตามมติครม.วันที่ 19 พ.ค. 63

การบินไทยมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการดําเนินการทุกวิถีทางในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงบริษัทฯไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าและผู้โดยสารที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ
เสมอมา

การบินไทยพร้อมจะกลับมาทําการบินเมื่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว การบินไทย 

เว็บการบินไทย