พิมพ์
หมวด: ข้อมูลข่าว
ฮิต: 416

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (Pattaya Aviation)

ผู้ให้บริการด้านพาหนะทางอากาศ ให้บริการภายในสนามบินดังนี้

- ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่
- ท่าอากาศยานหัวหิน
- ท่าอากาศยานระนอง
- ท่าอากาศยานชุมพร
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
- ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
- ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

มีความประสงค์รับสมัครพนักงานตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้
1.Loader
2. Passenger Service Agent
3. Passenger Service Supervisor
4. Porter
5.Maintenance สถานีภูเก็ต
6. Ground Support Equipment Operator
7. Driver
ทุกตำแหน่งงาน ปฎิบัตการ ประจำสนามบินภูเก็ต
เวลาทํางาน: สามารถทํางานเป็นกะได้
คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ: ชาย, หญิง

อายุ: 20 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– TOEIC ขั้นต่ำ 400 คะแนน

– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงาน

– ถ้ามีประสบการณ์ในการทํางานด้านการบริการผู้โดยสารมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
– Resume ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด

– รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป

– สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด

– สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด

– สําเนาหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ชุด

– หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรมตามกฎหมายที่กองทะเบียนประวัติ (ผลการตรวจต้องระบุว่าไม่พบประวัติอาชญากรรม) (ตัวจริงพร้อมสําเนา 1ชุด)

– ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) (ตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด)


– สําเนาผลคะแนนสอบ TOEIC คะแนน (นําตัวจริงมาแสดงในกรณีที่สมัครด้วยตัวเอง) จํานวน 1 ชุด

– สําเนาใบผ่านทหาร หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น จํานวน 1 ชุด

– สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) (นําตัวจริงมาแสดงในกรณีที่สมัครด้วยตัวเอง) จํานวน 1 ชุด

– สําเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด

***กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสําเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ***
สมัครด้วยตัวเองได้ทีบริษัทพัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ( สถานีภูเก็ต)
เลขที่ 106 /2 หมู่ที่ 1 ต.สาคู อ. ถลาง จ.ภูเก็ต วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 โทร. 098-026-3687 หรือโทร. เว็บไซต์
095-252-1643 คุณสิริพัฒน์ Line ID: @tacareers  ติดต่อทางFACEBOOK 

AIA