ภาพหน้าจอ
เปิดรับสมัครด่วน ไม่จำกัด
รับสมัครตำแหน่ง Operation
รับเพศชาย อายุ 18-45 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
ทำงานเป็นกะได้ ( กะเช้า - กะคืน เดือนเปลี่ยนกะครั้ง )
ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน
จ้างเหมารายวัน 12 ชั่วโมง 550บาท
สถานที่ทำงาน สนามบินสุวรรณภูมิ
สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ วันหยุดเทศกาล เบี้ยขยัน