✈📣✈ สนามบินจะเปิด 100 %
บ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทในเครือการบินไทยฯ📣📣 รับสมัครพนักงานจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนกิจการของการบินไทย ที่จะกลับมาดำเนินกิจการอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้
✴❇ตำแหน่ง พน้กงานขับรถให้บริการในลานจอดเครื่องบิน ✈✈❇✴
คุณสมบัติ. ชายอายุไม่เกิน 45 ปี หากเกินจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม
.ต้องเกณฑ์ทหารแล้ว ละมี ใบ สด.8/สด.43
.มีวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
.มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี
หากมีประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
.ปฏิบัติงานเป็นกะ ละ 8 ชั่วโมง ตามที่บริษัท กำหนด
.สถานทีทำงาน ฝ่ายบริการลาดจอดและอากาศยาน
บ.การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ
รายได้ดีมีสวัสดีการ
วันละ 550 บาท ไม่รวม OT
ชุดยุนิฟอร์ม
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคมตามกฏหมายกำหนด หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรฯ 02-137-3784, 02-137-3785
สนใจโทร 02-137-3784 จ-ศ
เวลา 08.00-17.oo น.
👉