บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ แอร์เอเชีย

 

รับสมัครด่วน!!!เจ้าหน้าที่ประจำห้องโถงผู้โดยสารขาออก ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลการโหลดกระเป๋าสัมภาระบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน
ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคาร MTB ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ช่วยลำเลียงสัมภาระในการทำ Reverse Mode หรือในกรณีต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ภายในอาคาร MTB

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์ : 3ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
- จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
- สามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีใบรับรองการผ่านงาน (ระบุประสบการณ์ 3 ปี)

สะดวกมากรอกใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่
บริษัท ชีต้าร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์ จำกัด
สำนักงาน ประจำซอยลาดกระบัง 13/1
เปิดทำการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา เช้า 08:30 – 12:00 น.
เวลาบ่าย 13:00 – 16:30 น.
( ปิดทำการวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ )
Tel : 097-1824821
หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "pteris Member CIMC Group CHEETAH-PTERIS Joint Venture Company Limited คุณสมบัติ เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 45ปี จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครด่วน!!! เจ้าหน้าที่ประจำห้องโถง ผู้โดยสารขาออก (DEPARTER HALL OPERATOR) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ขึ้นไป 3ปี ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่: บริษัท ชีต้าร์-พีเทรีส จอยที่เวนเจอร์ จำกัด สำนักงาน ประจำซอยลาดกระบัง 13/1 Tel: 097-1824821 E-Mail: hr.cespteris@gmail.com Line ID 0971824821"