บัตรเครดิต ซิตี้ พรีเมียร์

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "รายละเอียด บริษัทวิงสแปนเซอร์วิสเซส รับสมัครงาน รงาน พนักงานประจำห้องล้างภาชนะ -เพศ ชาย,หญิง -วุฒิ ม.3 2002 -อายุไม่เกิน 40 ปี -ค่าแรงวันละ 374+คารถ43 -มีประกันสังคม -อาหารฟรี สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่การบินไทย อร่อยลันฟ้าไม่บินก็ฟินได้ *สัมภาษณ์รู้ผลรู้ทันที่* ขอคนที่พร้อมเริ่มงานได้ทันที* WINGSPAN THAI ติดต่อคุณมนตรี 02-5454-1538 ติดต่อคุณเปตอง 02-545-4841"

 

 

 

บ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทในเครือการบินไทยฯ รับสมัครพนักงานประจำห้องอาหารแคนทีน "ครัวอร่อยล้นฟ้า ไม่บินก็ฟินได้"
-รายละเอียด
-เพศ ชาย,หญิง
-วุฒิ. ม. 3
-อายุไม่เกิน 40 ปี
-ค่าแรงวันละ 374+ ค่ารถ 43
-ประกันสังคม
-อาหารฟรี
สถานที่ปฎิบัติงาน: สำนักงานใหญ่การบินไทย อร่อยล้นฟ้า ไม่บินก็ฟินได้
ผู้สมัครที่สนใจ ติดต่อคุณมนตี 02-5454-153-8
คุณเปตอง 02-545-4841
*สัมภาษณ์รู้ผลรู้ทันที่*
*ขอคนที่พร้อมเริ่มงานได้ทันที*