รับสมัครด่วน..พนักงานรักษาความปลอดภัย

เพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต (จำนวนมาก)

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ติดต่อ:

สำนักงานใหญ่
ติดต่อคุณพัชรี โทร.02-984-9100 ต่อ 1942-1943, 062-595-9976

สำนักงาน บรท . ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ติดต่อคุณอธิศนันท์ โทร.02-134-2330, 062-596-9114

สำนักงาน บรท . ท่าอากาศยานดอนเมือง
ติดต่อคุณปุณยนุช โทร.062-597-4137

สำนักงาน บรท . ท่าอากาศยานภูเก็ต
ติดต่อคุณจิราภรณ์ โทร.062-598-7597