พิมพ์
หมวด: ข้อมูลข่าว
ฮิต: 476
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชวนประชาชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน
 
 

null